Brainwriting 6-3-5
Kreativ MässbesökareFyra grundregler för kreativa möten:

1. Värderingar och kritik är förbjudna!

Försöker man få hett och kallt vatten ur samma kran samtidigt, så får man bara ljummet vatten. Därför blanda inte kritik och skapande i samma möte. Håller er enbart till idéer – portförbjud ALL kritik under mötet. Ge folk som envisas med att komma med kritik en varning - sedan släng ut dom!

2. Full fart!

Det är lättare att tukta en vild idé än att komma med en ny.

3. Kvantitet!

Ju fler idéer, desto större chanser att hitta en som är användbar.

4. Ge och ta!

Försök att kombinera och förädla idéer när de kommer fram.
Förändra andras idéer, lika gärna som att hitta på nya.

Tillägg:

  •  Utse en som leder mötet.


  •   Det problem som det kreativa mötet gäller ska hellre vara specifikt än allmänt. Försök att dela upp problemet i mindre bitar och ha ett kreativt möte för varje bit.


  •   Använd bara kreativa möten till problem som kräver idéer, i motsats till de som kräver bedömning. Problem som är smala och begränsade, är inte lämpliga för kreativa möten. Ett bättre sätt att hantera den typen av problem är att göra upp ett balansräkningssystem. Alltså lista alla för och emot och välj därefter det alternativ som verkar vara det bästa.


  •   Börja alltid det kreativa mötet med att förklara de fyra grundreglerna. Skriva gärna upp dem så att alla kan se dem under hela mötet.


  •   Tänk på att du som ledare uppmuntrar idéer som är inspirerade av tidigare idéer. Målet är att få fram en kedjereaktion där deltagarna på ett kreativt sätt hjälper varandra.


  •   Se till att det finns en utomstående som registrerar varenda idé som kommer fram eller så kan var och en skriva sin idé på ett papper som sedan sätts upp på väggen, men idéerna måste hela tiden muntligen redovisas på mötet.

 
K R E A T I V I T E T S V E R K E T
tohbbe.lindblom 'snabel-a' telia.com    tfn 488 933