Brainwriting 6-3-5 [beskrivning]

Redovisning Brainwriting
Kreativa Möten
Kreativ Mässbesökare

 


Användningsområde


Ger deltagarna möjlighet och struktur för att generera ett stort antal idéer. Hitta ovanliga kopplingar och kombinationer mellan dessa idéer.

Det ideala antalet deltagare är sex personer, men det går naturligtvis också att genomföra med mindre eller större grupper.

Tips! Använd övningen tillsammans med en klassisk brainstorming-övning. Inte som en ersättning
Övningarna skapar olika typer av gruppdynamik.

Utförande

Namnet på övningen kommer från att det är 6 personer som skriver ner 3 idéer inom 5 minuter.

Varje deltagare har ett ex av formuläret brainwriting 6-3-5.

Börja med att varje deltagare skriver beskrivningen av problemet överst. Det ska vara den överenskomna formuleringen, exakt – ord för ord.

Därefter skriver varje deltagare tre idéer på den första raden inom fem minuter. Allt samtal är bannlyst! Använd hela femminutersperioden till att utveckla idéerna.

Efter fem minuter skickar man formuläret till den person som sitter till höger. Om alla är klara tidigare, kolla att alla är klara, då är det bara att gå vidare.

Läs igenom alla idéerna varje gång du får ett nytt papper. Expandera en av idéerna. Gör en variant. En helt ny idé.

Efter sex rundor är det klart och i det mest optimala fallet finns nu 6 x 3 x 6 = 108 idéer att gå vidare med.

Ibland kan det behövas lite mer än fem minuter att få till sina tre idéer.

  •  Beskriv din idé så komplett som möjligt; 6-10 ord är lagom.
  •  Skriv så att de andra deltagarna kan läsa vad du skrivit.
  •  Om det tryter i hjärnkontoret så lämna rutan blank.

Tips! Om det tar helt stopp, försök då att ställa frågor till dig själv av typen: "Har jag några erfarenheter av något som påminner om den här idén?" "Vad skulle ett litet barn hittat på?"

Alternativ.


I stället för att skriva direkt på formuläret kan man skriva på notisar som man sedan klistrar i rutorn och efter avslutad övning kan man då använda lapparna för sortering och gruppering.

Är det färre än sex deltagare så cikulera formulären tills dom är ifyllda.

Lycka till!
 
K R E A T I V I T E T S V E R K E T
tohbbe.lindblom 'snabel-a' telia.com     0708 – 488 933